Language:简体 | EN |
二维码
浦京赌场
浦京赌场
澳门新京网站
质量保证
联系方式
  • 山东省烟台市牟平区新城大街889号
  • 0535-4218988
  • Andre@northandre.com
浦京赌场

澳门新京网站

澳门新京网站

澳门新京网站


公司执行ISO9001国际标准,遵循良好的操作规范(GMP),拥有完善的质量管理体系和食品安全管理体系,确保产品品质优良和持续稳定。


澳门新京网站
I S O 9 0 0 1 质量管理体系             HACCP  食品安全管理体系
BRC  英国零售商协会认证              K O S H E R 犹  太  食  品
SGF  国际果汁工业保护协会           H A L A L     清  真  食  品